Modul Financijsko

cPis modul Financijsko vam omogućava vođenje računovodstvenih procesa na automatiziran način usklađen sa zakonskim propisima i najboljom praksom sticanom tijekom 25 godina poslovanja i suradnjom sa stotinama zadovoljnih korisnika.

Modul Financijsko (saldakonti kupaca i dobavljača) omogućava izdavanje računa kupcima, unos računa dobavljače i unos izvoda banaka, te zatvaranje računa uplatama. Prilikom unosa ulaznih i izlaznih računa kreira se i temeljnica za glavnu knjigu na osnovu odabrane sheme kontiranja definirane od strane korisnika. Većina podataka automatski se knjiži u modul Financijsko iz ostalih dijelova cPIS aplikacije, bez bilo kakvih naknadnih obrada, čime je garantirana potpuna integralnost sustava. Sve transakcije se mogu istovremeno knjižiti u domaćoj ili bilo kojoj stranoj valuti, što omogućava automatski izračun i knjiženje tečajnih razlika, te ispis raznih izvještaja i pregleda u devizama.

cPIS modul za financijsko knjigovodstvo sadrži sve zakonski obavezne izvještaje, ali i velik broj drugih gotovih analitičkih izvješća koja pružaju sve potrebne informacije važne za poslovanje tvrtke. Uz to, sustav korisničkih izvještaja omogućava korisniku da sam kreira svoje napredne izvještaje uz samo par klikova mišem. Naš program za saldakonte automatski vodi računa o knjiženim ulaznim R2 računima, koji se po uplati automatski prebacuju u Knjigu ulaznih faktura, u period prema datumu uplate računa. Modul Financijsko je usko vezan uz modul Glavna Knjiga gdje se automatski knjiže svi zapisi, na modul Blagajna iz kojeg se evidentiraju pojedine gotovinske uplate / isplate , te na modul Veleprodaja i Maloprodaja iz kojeg se kreiraju računi kupcima.

Osnovne mogućnosti modula Financijsko

 • U šifrarniku Poslovnih partnera se definiraju kupci i dobavljači. Ako je jedan poslovni partner i kupac i dobavljač, ne mora se unositi dva puta, već se definira s jednim unosom i određenim parametrima.
 • Korisnik sam može definirati više vrsta dokumenata računa i izvoda.
 • Osim standardnih računa korisnik ima mogućnost unosa dodatnih knjiženja, odobrenja / terećenja, cesije, avansi ...
 • Unos izvoda se može vezati na kreirane račune. Nevezane uplate (izvodi) i računi se mogu automatski vezati.
 • Otpis otvorenih stavaka pod odabranim uvjetima
 • Grupno storniranje računa
 • Obračun kamata po raznim uvjetima
 • Rad sa virmanima, moguće ispisati uplatnice, virmane i praktično sve ono što radi neki specijalizirani program za virmane i vođenje virmana.
 • Pregled otvorenih stavaka
 • Ispis standardnih obrazaca: KUF, KIF, PDV, OPZ-STAT 1 ,PPO, ZP ...
 • Vođenje deviznog poslovanja

Fakturiranje usluga

Ovaj modul programa olakšava fakturiranje usluge Vašim poslovnim partnerima. Uz unos usluga i definiranje cjenika usluga, moguće je definirati i mjesečne paušale/ugovore za pojedinog kupca što se koristi u obračunu paušala. Izgled računa možete podešavati u postavkama aplikacije. Računi kreirani ovim modulom programa su automatski zavedeni u evidenciji izlaznih računa.

Saldakonti kupaca i dobavljača - napredne mogućnosti

 • zaključivanje saldakonta kupaca i dobavljača na kraju poslovnog razdoblja
 • obračun bonusa poslovnim partnerima prema ostvarenom prometu
 • Računi se kupcima mogu slati u formi e-Računa. E-računi se mogu slati pojedinačno i grupno. Osim slanja, korisnik za svaki račun može vidjeti status (je li račun preuzet od strane kupca).
 • Mogućnost dodijeljivanja privitaka (PDF, Word, Excel dokumenti, slike ...) svakom financijskom dokumentu.
 • Mogućnost jednostavne izrade vlastitih korisničkih izvještaja.
 • Kreiranje dodatnih atributa vezanih uz svaki šifarnik koji se kasnije mogu koristiti u izvještajima.
 • Slanje dokumenata e-mailom.
 • Osnovni izvještaji saldakonta kupaca

  • Dnevnik kupaca
  • Kartice kupaca
  • Promet po kupcima
  • Računi kupaca
  • Računi kupaca za predujam
  • Neplaćeni računi
  • Pregled uplata
  • Pregled otvorenih stavaka
  • Potraživanja od kupaca
  • Stanje računa
  • Rekapitulacija po načinima plaćanja
  • Pregled računa za avans
  • Preplaćeni računi kupaca
  • Dokumenti koji se ne vode u GK
  • Pregled knjižnih obavijesti
  • Zbroj uplata po izvodu

  Osnovni izvještaji saldakonta dobavljača

  • Promet po dobavljačima
  • Računi dobavljača
  • Računi dobavljača za predujam
  • Neplaćeni računi
  • Pregled uplata
  • Pregled otvorenih stavaka
  • Stanje računa
  • Rekapitulacija po načinima plaćanja
  • Pregled računa za avans
  • Preplaćeni računi dobavljača
  • Dokumenti koji se ne vode u GK
  • Pregled knjižnih obavijesti
  • Zbroj uplata po izvodu
  • Kartice dobavljača

  Zašto kupiti cPis program za vođenje financijskog knjigovodstva

  • Obuka i naknadna pomoć u radu uključena u mjesečnu cijenu.
  • Stabilan, vrlo brz i pouzdan program za financijsko knjigovodstvo (saldakonti kupaca i dobavljača).
  • Baziran na robusnoj i provjerenoj Microsoft tehnologiji.
  • Jednostavna integracija i nadogradnja aplikacije sa ostalim cPIS modulima.
  • Mogućnost nadogradnje modula po želji korisnika, te izrade dodatnih financijskih izvještaja.

  Tehničke karakteristike

  • Neograničen broj dokumenata, kupaca i dobavljača.
  • Neograničen broj računala i korisnika u mreži.
  • Program je prilagodljiv i redovito se nadopunjava novim zakonskim promjenama i stalnim poboljšanjima na zahtjev korisnika.
  • Mogućnost dorade izvještaja od strane korisnika, skidanje/dodavanje kolone, podešavanje veličine ekrana/fonta na raznim formama za unos.

  Sigurnosne karakteristike cPIS aplikacije za financijsko knjigovodstvo

  • Svakom operateru se dodjeljuju ovlaštenja za rad sa pojedinim dijelovima programa, od zabrane pristupa do zabrane brisanja/izmjene podataka.
  • Mogućnost zabrane unosa/promjene/brisanja dokumenata starijih od nekog datuma.
  • Za sigurnost podataka se brine Microsoft SQL Server 2016 baza sposobna bez problema obraditi i više desetaka tisuća transakcija dnevno.
  • Backup podataka se vrši automatski i pohranjuje se na našem serveru.

  CJENIK

  Start Paket
  143 .16 Kn mjesečno
  • ✔  do 400 dokumenata mjesečno
  • ✔  besplatne nove verzije programa
  • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
  • ✖  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
  • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
  PRO PAKET
  429 .48 Kn mjesečno
  • ✔  do 2000 dokumenata mjesečno
  • ✔  besplatne nove verzije programa
  • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
  • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
  • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
  NEO PAKET
  1002 .12 Kn mjesečno
  • ✔  neograničen broj dokumenata mjesečno
  • ✔  besplatne nove verzije programa
  • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
  • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
  • ✔  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika