Software » Komunalno

Prilagođena rješenja za najveće i najzahtjevnije klijente.
Komunalna poduzeća i općine biraju nas radi stručnosti.

Tetrada d.o.o. je prateći potrebe komunalnih društava, izradila posebno prilagođenu aplikaciju za različite komunalne djelatnosti i uspješno ga implementirala u više poduzeća. Aplikacija se sastoji od više modula koji su međusobno povezani i integrirani te čine cjelovito informatičko rješenje pojedinog komunalnog poduzeća.

Rješenje je bazirano na robusnoj i provjerenoj Microsoft tehnologiji (SQL Server 2016) I bez problema podržava sustave sa više stotina tisuća objekata koji generiraju više milijuna transakcija (računa) godišnje. Aplikaciju je moguće nadograditi po želji i potrebama korisnika. cPIS aplikacija je modularan sustav što znači da možete sami složiti sustav po Vašim potrebama, ovisno o veličini poduzeća i obimu posla. Postoji mogućnost povezivanja aplikacije sa vanjskim uređajima, ručnim terminalima, mobilnim uređajima, vagama, barkod čitačima i slično.

Moduli cPis komunalnog sustava

Integralni informacijski sustav cPIS namijenjen Komunalnim poduzećima se sastoji od više modula (ovisno o potrebama korisnika). Za detaljniji opis kliknite na svaki pojedini modul.

 • Komunalna Djelatnost - modul koju obuhvaća niz evidencija i funkcija čija je osnovna namjena izrada računa za komunalne usluge. Usko je povezan sa financijskim modulom aplikacije.
 • Tehnički sektor - niz evidencija o vozačima, vozilima, strojevima, alatima, kvarovima i radnim nalozima. Detaljna evidencija popravaka i održavanja se prati za vozila, alate i strojeve. Usko povezan sa modulom Kadrovske evidencije i modulom Komunalna djelatnost.
 • Odlaganje otpada (Vaga) - modul aplikacije koje se instalira na odlagalištu otpada. Povezan je sa vagom i automatski očitava težinu kamiona / automobila i prenosi u aplikaciju. Na raspolaganju su vam razni izvještaji i automatsko kreiranje ONTO obrasca iz postojećih očitavanja.
 • Modul Ovrhe - modul za izradu ovršnih prijedloga na osnovu neplaćenih računa kupaca
 • Financijski modul- standardni modul cPIS sustava za upravljanje financijskim knjigovodstvom poduzeća, usko povezan sa Komunalnim modulom.
 • Osnovna sredstva i Sitan inventar - modul sustava koji omogućava praćenje osnovnih sredstava, nabavu, amortizaciju, inventuru i rashod.
 • Materijalno / Skladišno poslovanje
 • Putni nalozi i loko vožnja
 • Obračun plaća
 • Kadrovska evidencija
 • Zaštita na radu

Sami moduli informacijskog sustava su međusobno povezani:

 • Podaci iz tehničkog sektora uvjetuju pokretanje i izvršavanje procesa u komunalnoj djelatnosti
 • Podaci iz modula odlagališta (Vaga) otpada su također dio uvjeta izvršavanja procesa u komunalnoj djelatnosti
 • Faktura iz modula komunalnih djelatnosti se automatski prihvaćaju i obrađuju u knjigovodstvenim modulima
 • Modulom Ovrha se automatski generiraju dokumenti ovršnih prijedloga potrebni za pokretanje ovršnog postupka te se postavlja oznaka "Utuženosti" na odabrane račune
 • Većina modula je izravno povezana sa Kadrovskom evidencijom djelatnika poduzeća

Dodatne mogućnosti cPIS aplikacije za komunalna poduzeća

 • slanje eRačuna pravnim osobama
  • nema tiskanja računa što rezultira velikom uštedom u opremi, struji, toneru, papiru.
  • nema potrebe za kuvertiranjem što je uvijek problem pogotovo kod slanja velikog broja računa
  • Manja cijena od bilo kojeg klasičnog poštanskog servisa
  • Mogućnost provjere da li je račun zaprimljen od strane korisnika. Tu mogućnost nemate kod klasičnog slanja računa.
 • Web stranica 'Moja čistoća'

  Izrada web stranice 'Moja Čistoća' čime se korisniku omogućava uvid u njegove račune, stanje duga, raspored odvoza otpada (komunalni otpad, papir, plastika) te odabir načina primanja računa (elektronički ili papirnati račun).

 • Izrada opomena i grupnog otpisa računa
 • Obračun kamata

Prilagodbe cPIS sustava Vašim potrebama

cPIS komunalni sustav se posebno prilagođava svakom pojedinom korisniku, od izgleda računa i dokumenta, posebnih naprednih izvještaja do načina fakturiranja. Većina potreba korisnika je naravno već zadovoljena u standardnoj verziji programa, ali po potrebi možemo prilagoditi svaki modul sustava Vašim potrebama.