Modul Komunalno

Sve na jednom mjestu: obračuni , zaduženja i evidencija uplata za razne komunalne usluge.

Modul KOMUNALNO obrađuje više tipova komunalnih usluga: odvoz smeća, komunalna naknada, naplata vode, grobne naknade,..

Vode se osnovni podaci bitni za obračune raznih naknada: objekti i vlasnici, grobna mjesta, vodomjeri.

Obračuni pojedinih naknada se mogu obavljati: pojedinačno (jedan objekt), skupno (po zonama, mjestima, ostalim posebnim parametrima), jednom ili za više mjeseci.

U modulu se prate uplate po kreiranim zaduženjima (računima) iz obračuna. Uplate se mogu unositi ručno ili obradom izvoda iz banke (automatska obrada datoteka).

Većina izvještaja se može uređivati: dodavanje / skidanje željenih kolona, promjena fonta , određivanje linije među redovina (vrsta i debljina).

Svi izvještaji se mogu, osim tiska, spremiti u PDF ili Excel formatu, te poslati e-malilom.