Modul Osnovna sredstva

Ovaj modul je namijenjen vođenju evidencije o osnovnim sredstvima prema lokacijama i organizacijskim jedinicama za sve vrste poduzeća, kao i uvid u trenutnu odnosno amortiziranu vrijednost pojedinog osnovnog sredstva.

U programu osnovna sredstva evidentiramo poslovne događaje u vezi sa nabavom, korištenjem i prodajom/rashodom osnovnih sredstava. Registar osnovnih sredstava sadrži sve potrebne podatke o pojedinom osnovnom sredstvu, njegovom aktiviranju, sve promjene do trenutka rashoda/prodaje. Povijest promjena osnovnog sredstva je u svakom trenutku dostupna. Sva osnovna sredstva su razvrstana u grupe i podgrupe u ovisnosti o vrsti osnovnih sredstava kao i stopi amortizacije. Uz prethodno unesene amortizacijske grupe, obračunava se amortizacija za određeno razdoblje ovisno o potrebama poduzeća. Kod obračuna amortizacije uzimaju se u obzir naknadna povećanja ili smanjenja nabavne vrijednosti osnovnog sredstva. Modul za evidenciju osnovnih sredstava je usko integriran s modulom Glavna knjiga, pa su knjiženja nabave, amortizacije i rashoda automatizirana i obavljaju se sa klikom miša, naravno uz prethodno definiranu shemu kontiranja. Aplikacija se može koristiti u svim poduzećima bez obzira na vrstu djelatnosti kojom se bave i obimom posla.

Pregled osnovnih mogućnosti modula Osnovna sredstava

 • unos osnovnog sredstava i njegovo zaduživanje na odabranu lokaciju i amortizacijsku grupu
 • detaljne mogućnosti pretraživanja evidencije osnovnih sredstava: po inventurnom broju, datumu nabave, nazivu, količini, mjestu troška, nabavnoj vrijednosti, statusu, amortizacijskoj grupi ...
 • obračun amortizacije za svako osnovno sredstvo pojedinačno ili više njih
 • mogućnost kreiranja probnog obračuna amortizacije gdje se kreira samo pregled amortizacije bez upisa u bazu
 • povećanje i smanjenje vrijednosti osnovnih sredstava
 • rashodovanje, prodaja osnovnih sredstava
 • jednostvana izrada temeljnice za knjiženje obračuna amortizacije i prijenos u glavnu knjigu.
 • obračun revalorizacije po unesenoj stopi te mogućnost probnog obračuna revalorizacije
 • revalorizacija amortizacije
 • unos dodatnih podataka za nekretninu

Napredne mogućnosti

 • Mogućnost jednostavne izrade vlastitih izvještaja sa svim potrebnim elementima.
 • Kreiranje dodatnih atributa (npr. boja, veličina, dodatna lokacija, razni statusi) vezanih uz svaki šifarnik koji se kasnije mogu koristiti u izvještajima.
 • Slanje dokumenata e-mailom.
 • Mogućnost povezivanja sa ručnim terminalima, barkod uređajima.
 • Kreiranje inventurne liste osnovnih sredstava
 • Kreiranje korisničkih obrazaca/predložaka za tisak sa svim potrebnim podacima o osnovnom sredstvu.
 • Tisak naljepnica, izrada vlastitih predložaka po kojima se tiskaju naljepnice. Moguće je podešavati poziciju, broj redova, razmak između redova, veličinu naljepnice, kao i podatke koji se tiskaju na samu naljepnicu.

Zašto kupiti cPis program za osnovna sredstva

 • Obuka i naknadna pomoć u radu uključena u mjesečnu cijenu.
 • Stabilan, vrlo brz i pouzdan program za vođenje evidencije osnovnih sredstava.
 • Modul Osnovna sredstva je baziran provjerenoj Microsoft tehnologiji.
 • Jednostavna integracija i nadogradnja programa sa ostalim cPIS modulima.
 • Mogućnost nadogradnje programa po želji korisnika kao i povezivanja sa vanjskim uređajima.

Standardni izvještaji u programu Osnovna sredstva

 • Lista manjka
 • Kartice osnovnih sredstava
 • Pregled osnovnih sredstava
 • Pregled osnovnih sredstava po mjestu troška
 • Pregled osnovnih sredstava po grupi
 • Pregled osnovnih sredstava po lokaciji
 • Rekapitulacija osnovnih sredstava po mjestu troška
 • Rekapitulacija osnovnih sredstava po grupi
 • Rekapitulacija osnovnih sredstava po lokaciji
 • Popis osnovnih sredstava
 • Pregled obračunate amortizacije
 • Pregled obračunate revalorizacije

Standardni pregledi

 • Pregled promjene status osnovnog sredstva
 • Pregled promjena mjesta troška
 • Pregled promjena lokacija
 • Pregled obračunate amortizacije
 • Pregled obračunate revalorizacije

CJENIK

Start Paket
105 .48 Kn mjesečno
 • ✔  do 50 osnovnih sredstava
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✖  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
PRO PAKET
316 .44 Kn mjesečno
 • ✔  do 500 osnovnih sredstava
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
NEO PAKET
738 .36 Kn mjesečno
 • ✔  neograničen broj osnovnih sredstava
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✔  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika