Modul Tehnički sektor

Na jednstavan način kontrolirajte ispravnost i upotrebu vozila, alata i strojeva.

Modul Tehnički sektor se temelji na nizu evidencija o vozačima, vozilima, strojevima, alatima, kvarovima i radnim nalozima. Detaljna evidencija popravaka i održavanja se prati za vozila, alate i strojeve. Modul je usko povezan sa modulom Kadrovske evidencije, te je uključeno i praćenje sposobnosti djelatnika koji voze odnosno rukuju alatima i strojevima.

U modul je ugrađen niz upozorenja koja prate i obavještavaju operatera o akcijama koje treba ubrzo obaviti, npr. tehnički pregled za vozila, slijedeće ispitivanje alata i strojeva, promjena ulja i filtera na vozilima i slično. Moguće je po potrebi uključiti/isključiti upozorenja, odnosno odabrati samo ona potrebna.

Sve ove postupke prati niz izvještaja koji se mogu dodatno uređivati: dodavanje / skidanje željenih kolona, promjena fonta , određivanje linije među redovima (vrsta i debljina). Svi izvještaji se mogu spremiti u PDF ili Excel formatu, te poslati e-mailom.


Evidencija vozila

 • unos svih podataka o vozilima firme, od tehničkih karakteristika, slika, podataka o održavanju (promjena ulje, filtera i slično), podataka o osiguranju do podataka o datumu tehničkog i periodičkog pregleda.
 • mogućnost tiska svih unesenih podataka, kao i izvoza podataka u Excel
 • unos podataka o potrošnji goriva
 • unos podataka o održavanju vozila
 • pregled svih upozoranja vezanih uz vozila kao npr. kad ističe tehnički pregled, kad treba obaviti peridički pregled, potrebne promjene ulja, filtera i slično. Mogućnost odabira upozorenja koja želimo kontrolirati.
 • mogućnost definiranja statusa vozila: Ispravno, Neispravno/u kvaru, Prodano/Otpisano, Na održavanju/Na tehničkom pregledu
 • mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajuće vozilo
 • tisak knjižice vozila
 • filtriranje i pretraživanje baze vozila po raznim kriterijima
 • razni izvještaji vezani uz evidenciju vozila, pregleda stanja voznog parka, potrošnje goriva i održavanja ...

Evidencija vozača

 • unos svih osobnih podataka o vozačima, datuma vozačke dozvole, kontakata i ostalog.
 • tisak svih podataka o vozačima kao i mogućnost izvoza u Excel
 • unos nezgoda na poslu za svakog pojedinog djelatnika
 • pregled raznih upozorenja kao npr. isticanje vozačke dozvole. Mogućnost odabira upozorenja koja želimo kontrolirati.
 • filtriranje i pretraživanje podataka o vozačima po raznim kriterijima
 • mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz svakog vozača
 • izvještaj Popis vozača

Evidencija alata

 • unos svih podataka o alatima u firmi, od tehničkih karakteristika, slika, napomena do podataka o osiguranju i nabavi/prodaji
 • mogućnost tiska svih unesenih podataka, kao i izvoza podataka u Excel
 • pregled svih upozoranja vezanih uz alate kao npr. datum slijedećeg ispitivanja. Mogućnost odabira upozorenja koja želimo kontrolirati.
 • mogućnost definiranja statusa alata: Ispravno, Neispravno/u kvaru, Prodano/Otpisano, Na održavanju/Na tehničkom pregledu
 • mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajući alata
 • filtriranje i pretraživanje baze alata po raznim uvjetima
 • izvještaj Popis alata

Evidencija strojeva

 • unos svih podataka o strojevima u firmi, od tehničkih karakteristika, slika, podataka o održavanju do podataka o osiguranju i nabavi/prodaji
 • mogućnost tiska svih unesenih podataka, kao i izvoza podataka u Excel
 • pregled svih upozoranja vezanih uz strojeve kao npr. datum slijedećeg servisa, slijedećeg ispitivanja i slično. Mogućnost odabira upozorenja koja želimo kontrolirati.
 • mogućnost definiranja statusa strojeva: Ispravno, Neispravno/u kvaru, Prodano/Otpisano, Na održavanju/Na tehničkom pregledu
 • mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajući stroj
 • unos podataka o održavanju strojeva
 • filtriranje i pretraživanje baze strojeva po raznim uvjetima
 • izvještaj Popis strojeva

Evidencija radnih naloga

 • unos svih potrebnih podataka o radnim nalozima, početak-kraj radnog naloga, dana u tjednu
 • filtriranje i pretraživanje radnih naloga po raznim uvjetima
 • mogućnost tiska svih unesenih podataka, kao i izvoza podataka u Excel
 • unos rasporeda lokacija
 • unos rasporeda radnika
 • unos rasporeda vozila
 • mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajući radni nalog
 • Izvještaj Popis radnih naloga

Evidencija putnih listova

 • putni list je vezan uz radni nalog
 • unose se podaci o vozaču, članovima posade i vozilu
 • filtriranje i pretraživanje putnih listova po raznim uvjetima
 • mogućnost tiska svih unesenih podataka, tiska Putnog lista, tiska formulara, kao i izvoza podataka u Excel
 • unos troškova vezanih uz putni list
 • pregled sposobnosti vozača i članova posade
 • mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajući putni list
 • unos prijevoznica vezanih uz Putni list
 • Izvještaji Popis putnih listova i popis prijevoznica

Evidencija kvarova

 • unos podataka o kvaru: datum, vrsta kvara, vozač, opis i slično
 • filtriranje i pretraživanje baze kvarova po raznim uvjetima
 • mogućnost tiska svih unesenih podataka, kao i izvoza podataka u Excel
 • Kvar može biti u raznim statusima: odbačen, odobren, prijavljen, preuzet radionički nalog.
 • mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajući kvar
 • Izvještaji Popis kvarova