Software » Zdravstvo

Kompletno praćenje bolničkog i ambulantnog poslovanja .

Zdravstvo je „djelatnost kojoj je cilj unaprjeđenje zdravlja, sprječavanje i pravodobno otkrivanje bolesti te liječenje i rehabilitacija bolesnika, s pomoću specifičnih sredstava, opreme i metoda rada; čine ga zdravstvene ustanove i djelatnici koji pružaju zdravstvenu zaštitu građanima u određenom sustavu organizacije zdravstvene službe, a regulira se posebnim zakonskim propisima“(Hrvatska enciklopedija).

Zdravstvena je zaštita organizirana na tri razine, pa je riječ o primarnoj (zaštitu i unaprijeđenje zdravlja te ambulantno i kućno liječenje bolesti i stanja), sekundarnoj (stacionarnom zdravstvenom zaštitom, dijagnostika i liječenje) i tercijarnoj ( kliničkim kliničkim bolničkim centrima) zdravstvenoj zaštiti.

Tetrada d.o.o. je izradila je poseban software za bolničko i ljekarničko poslovanje. Software za bolničko poslovanje obuhvaća sve aktivnosti od rezervacije termina, prijema bolesnika, evidencija obavljenih postupaka i primljenih lijekova do otpuštanja bolesnika. U okviru bolničkog poslovanja postoje posebni moduli: prehrana i laboratorij.

Aplikacija LJEKARNA je program koji informatički prati sve poslovne aktivnosti od naručivanja do izdavanja i fakturiranja lijekova. Postoji i posebna verzija prilagođena radu bolničkih ljekarni kao poseban modul bolničkog informatičkog sustava.